ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ PERMATEX ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΥΡΗ

Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός: 62105001

€ 9.00
Ποσότητα

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ PERMATEX ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΥΡΗ

 

<< ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ >>

Υψηλής θερμοκρασίας. χημική φλάντζα είναι σχεδιασμένη για βαρέως τύπου εφαρμογές

και ακραίες θερμοκρασίες (διακοπτόμενη -54°C έως 343°C).

 

<< ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ >>

1. Για καλύτερα αποτελέσματαοι επιφάνειες πρέπει να είναι κάθαρες και ξηρές.

2. Κόψτε το στόμα και απλώστε μία συνεχόμενης γραμμή πάχους 17161 έως 14 (2 έως 6 χιλιοστά) στην μία επιφάνεια και περιμετρικά όλων των τρυπών των βιδών.Συναρμολογήστε τα μέρη άμεσα ενώ η σιλικόνη είναι ακόμα υγρή.Σφίξτε με το χέρι μέχρι το υλικό να αρχίσει να τρέχει έξω από τη φλάντζα.

3. Αφήστε να στεγνώσει για μία ώρα και μετά σφίξτε μέχρι τις προδιαγραφές της ροπής σύσφιξης,

4. Αφήστε 24 ώρες για πλήρη σκλήρυνση πριν την πλήρωση με υγρά ή την επιστροφή σε λειτουργία.

5. Κλείστε καλά με το αρχικό καπάκι

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται για χρήση ως φλάντζα κεφαλής και σε επαφή με βενζίνη.

 

<< ΚΙΝΔΥΝΟΙ >>

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ MATIA: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.

Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.